KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dyrekcja

Dyrektor szkoły: mgr Edyta Wiernicka

Kompetencje dyrektora szkoły

 1. Dyrektor jest kierownikiem wszystkich jednostek wchodzących w skład Zespołu.
 2. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Sprawuje nadzór pedagogiczny i inicjuje działania edukacyjne prowadzące do doskonalenia pracy szkoły. Prowadzi pomiar dydaktyczny.
 4. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez działanie prozdrowotne.
 5. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji.
 6. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 7. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu.
 8. Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe zatrudnionym pracownikom.
 9. Ustala profile kształcenia ogólnego oraz w porozumieniu z Biurem Pracy i organem prowadzącym opracowuje strategię kształcenia zawodowego.
 10. W wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.
 11. Dyrektor Zespołu może skreślić ucznia z listy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w przypadkach określonych Statutem Zespołu.
 12. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły


Wicedyrektor:

mgr inż. Iwona Fijołek

mgr Marzena Rutkowska

Zadania wicedyrektora:

 1. Organizuje i kontroluje tok codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły.
 2. Kontroluje dyscyplinę pracy i organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli.
 3. Kontroluje i potwierdza prawidłowość rozliczeń godzin ponadwymiarowych nauczycieli i przekazuje do sporządzenia przez księgowość wypłaty.
 4. Ustala grafik dyżurów nauczycieli na korytarzach.
 5. Kontroluje wypełnianie dyżurów.
 6. Hospituje wg planu hospitacji zajęcia nauczycieli.
 7. Czuwa nad prawidłową organizacją uroczystości szkolnych oraz konkursów i olimpiad.
 8. Współpracuje z organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie szkoły.
 9. Kontroluje wykonanie prac społecznych użytecznych na terenie szkoły.
 10. Opracowuje sprawozdania statystyczne spraw wychowawczych.
 11. Załatwia bieżące sprawy młodzieży, sprawy gospodarcze w porozumieniu z dyrektorem
 12. Nadzoruje pracę biblioteki szkolnej i czytelnictwo młodzieży.
 13. Kieruje pracą szkolnych komisji zależnie od potrzeb.
 14. Zastępuje dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności.
 15. Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora szkoły.
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 im.Władysława Stanisława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Edyta Wiernicka
data: 18-09-2020
data: 18-09-2020
data: 18-09-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 18-09-2020 - Edycja treści
 • 01-09-2020 - Edycja treści
 • 20-07-2020 - Edycja treści
 • 30-09-2015 - Edycja treści
 • 22-09-2015 - Edycja treści
 • 31-03-2015 - Edycja treści
 • 28-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 10-07-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1304