KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje określa art. 7 ust.1-2 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut jednostki.

Zadania szkoły

Szkoła:

 1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
 4. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
 5. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
 6. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
 7. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
 8. umożliwia rozwijanie zainteresowań własnych uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania i zajęcia pozalekcyjne,
 9. udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez stały kontakt z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 10. umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, organizując na prośbę rodziców lekcje religii.

Misja szkoły

Misją Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Tryb. jest przekazywanie najnowszej wiedzy na wysokim poziomie, zapewnienie zdobycia odpowiednich kwalifikacji zawodowych i umiejętności przygotowujących do pracy zawodowej oraz rozwijanie odpowiedzialności, kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych. Dostosowujemy bogatą ofertę kształcenia do potrzeb regionalnego i krajowego rynku pracy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i przyszłych pracodawców ciągle doskonalimy jakość kształcenia oraz łączymy wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami. Do procesu nauczania wprowadzamy nowoczesne metody, formy nauczania, e-learning. Pragniemy by absolwenci naszej szkoły dzięki nabytej wiedzy, umiejętnościom zawodowym i kompetencjom zdobyli ciekawą pracę.

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 im.Władysława Stanisława Reymonta w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Leszek Klepiński
data: 20-07-2020
wytworzył: Marzena Rutkowska
data: 20-07-2020
data: 20-07-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 20-07-2020 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 724